Bản cài đặt window và office chuẩn từ microsoft

03/04/2020

Mọi phiên bản và tool active tương ứng

1. Office

Click - Microsoft Office 2016 Volume License Pack

Click - Office 2007 full iso

Office 2007 2010 2013 2016 iso file

2. Window

Click - Các phiên bản window

 

3. Tool Active

Click - Active mọi phiên bản

 

Key office

office key active
   
2007 KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8

 

 

Chúc bạn thành công.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: