Khoá học cho dân thiết kế | luckyuniform

28/06/2021

CHIA SẺ KHÓA HỌC VỀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (To be updated)
Khóa học: Nhiếp ảnh dành cho người mới bắt đầu
https://drive.google.com/drive/folders/1E3-dOQ9k3q9dVn5cJrW9BXhu50ZeztBY 

Khóa học: Học nhiếp ảnh từ cơ bản đến nâng cao
https://drive.google.com/drive/folders/1fF8hws7OgfOyUQaTuzAuHHXvUFkAyGDC 

Khóa học: Học After Effect và Premiere qua bài tập thực hành
https://drive.google.com/drive/folders/1c9c5G6cxgmXDVfgc_L_JXsbZkIY1uMBZ 

Khóa học: Motion Graphic với After Effect
https://drive.google.com/drive/folders/1FVVjfA8RpayDlVOtdESZr8zI83g55cyw 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: