Phầm mềm kế toán excel nhỏ gọn online | luckyuniform

28/06/2021

1.Anh chị truy cập link sau rồi làm theo hướng dẫn bên dưới:

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11fgAgMrIXap8_Y67ZfH_Ov86e3a2wxv6-AFNVZtQhkQ/edit?usp=sharing


2. Hướng dẫn cài đặt

https://www.youtube.com/watch?v=vVitB6Xct0k

3, Text hướng dẫn cài

I/ CÀI ĐẶT
1. Mở link
2. Click vào "Tệp (File)" => "Tạo bản sao (Make a copy)"
(Bước này để anh chị tạo bản khác riêng của anh/ chị trong Google drive của mình và sẽ KHÔNG CÒN LIÊN QUAN gì đến bản em gửi)
3. Đặt tên và Chọn thư mục lưu trong Google Driver của mình
4. Đợi nó tải xong dữ liệu (Lần đầu hơi lâu 1 chút)
5. Click vào nút bất kỳ (Đợi 1 lát) nó sẽ hiện ra thông báo CẦN CẤP QUYỀN CHO CÁC NÚT HOẠT ĐỘNG => Click vào "Tiếp tục (Continue)" => Chọn tài khoản đã đăng nhập => "Cho phép (Alow)"
(Nếu giao diện không giống thì làm theo bên dưới)
5'. Click vào nút bất kỳ (Đợi 1 lát) nó sẽ hiện ra thông báo CẦN CẤP QUYỀN CHO CÁC NÚT HOẠT ĐỘNG => Click vào "Tiếp tục (Continue)" => Chọn tài khoản đã đăng nhập => "Nâng cao" => "Đi tới..." => "Cho phép (Alow)"

II/ NHẬP LIỆU
1.Cài đặt mục Thu Chi (trong sheet CAIDAT)
2. Xóa hết dữ liệu ở sheet THU_CHI
3. Nhập SỐ DƯ HIỆN TẠI vào ô màu cam để khớp số dư (Số dư đầu kỳ )
4. Xong => Bắt đầu liệu

4. Hướng dẫn sử dụng

https://www.youtube.com/watch?v=fz7nMWjb3dE

 

ở trên là một phần mềm hoàn toàn miễn phí KHUYỄN KHÍCH NÊN SỬ DỤNG GMAIL RIÊNG (KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CÁ NHÂN) ĐỂ TẠO

 

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: